KezdőlapÖnkormányzatKözös hivatalTelepülésünkRakaca-tóHírekKapcsolatVálasztási hírekX
,onkormanyzat_main.jpg

Intézmények

Szalonna Község Önkormányzata
Cím: 3754 Szalonna Fő tér 1.
Telefon: +36 48/558-204 (titkárság), +36 48/558-205 (Polgármester)
Fax: +36 48/458-001                     
E-mail: onkormszalonna@t-online.hu
Szalonnai Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 3754 Szalonna Fő tér 1.               
Telefon: +36 48/558-204 (titkárság)
Fax: +36 48/48-458-001                     
E-mail:
 Szalonna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Cím: 3754 Szalonna, Fő tér 1.

Adószáma: 15762757-1-05

Elnök: Bacsó Edit                      

Elnökhelyettes: Horváth Levente     

Tagok: Horváth Zsolt

           Lakatos Aranka

           Orgona Győző                     

Fogadónapok az önkormányzat székhelyén lévő irodában:

        - elnök fogadónapja: minden második hétfőn 8 - 10 óráig
        - elnökhelyettes fogadónapja: minden szerdán 8 - 12 óráig
A nemzetiségi önkormányzat felügyeleti szerve:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya
Vezető:  Dr. Borosné Dr.Horváth Ágnes
Cím:  3525 Miskolc, Városház tér 1.
Elérhetőségek:  06-46/512-926
 torvenyesseg@borsod.gov.hu
Ügyfélfogadás:  Hétfő-Csütörtök: 8°°-16³°
                                 Péntek: 8°°-13³°

A nemzetiségi önkormányzat alaptevékenységének államháztartási szakágazata: 8411 Általános közigazgatás.

A nemzetiségi önkormányzat feladatait a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvényben, és az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezések szerint végzi.
A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával. A nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga

a) önazonosságuk megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése,

b) történelmi hagyományaik, nyelvük megőrzése és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolása és gyarapítása.

Törzskönyvi kivonat /Roma Nemzetiségi Önkormányzat/

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat

2019. évi költségvetés előterjesztés

2018. évi zárszámadás

Szalonnai Kalász László Általános Iskola 
Iskolánk Kalász László- József Attila díjas költő- nevét viseli, aki iskolánk tanítója volt évtizedeken keresztül. Intézményünk tanulói létszáma 120 fő. Nevelőtestületünkben 10 pedagógus van. Állami fenntartású körzeti iskolaként működünk 8 évfolyammal.  3 településről járnak ide a gyerekek, Szalonna, Martonyi és Meszes községekből. A mindennapi oktatási feladatokon túl egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a nevelésre. Igyekszünk minél több pályázati lehetőséggel élni, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében kulturális programokra juttatjuk el a gyerekeket, kirándulásokat szervezünk számukra. Célunk az, hogy megismerkedjenek tágabb környezetükkel is, kitekintsenek a világra.
Intézményvezető: Csehné Kovács Judit
 
Elérhetőségek:
Cím: 3754 Szalonna, Petőfi út 26.
Telefon: +36 48/458-007
Mobil: +36 30/8442667
E-mail:szalonnaisk@gmail.com
 Szalonna, Martonyi, Meszes Községi Önkormányzatok Óvodai és Egészségügyi Társulása 

A társulás feladatkörébe tartozik az óvoda, a háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat működtetése, fenntartása, melyet a társulás nevében szereplő három önkormányzat közösen lát el.

A Társulás alaptevékenységének államháztartási szakágazata: 8411 Általános közigazgatás.

Adószáma: 15819347-1-05.

Társulás székhelye: 3754 Szalonna,Tanácsház tér 1. sz.

Irányító szerve a Társulási Tanács, melynek:

Elnöke:  Balogh Zsolt

Elnökhelyettese: Vécsei István

Tagjai:   Rozgonyi Tibor

             Kóréné Balogh Melinda

             Kovácsné Horkay Gizella

A társulás elérhetősége:

Tel: 48/558-204, 48/558-205.

Törzskönyvi kivonat /Óvodai és Egészségügyi Társulás/

2019. évi költségvetés előterjesztés

2018. évi zárszámadás

Szalonnai Gólyafészek Óvoda
OM: 202464   
Intézményvezető: Nagy Attiláné
 
Elérhetőségek:
Cím: 3754 Szalonna Rákóczi út 31.        
Telefon: +36-48/458-024
E-mail:szalonnaovi@freemail.hu
Szalonna Község Önkormányzata Háziorvosi Szolgálat
Elérhetőségek:
Cím: 3754 Szalonna Rákóczi út 24.                         
Telefon: +36-48/458-018
Helyettes háziorvos: Dr. Daher Ziad
 
Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 12.00 órától 

ORVOSI ÜGYELET
Településünk a Szendrőben működő Központi Orvosi Ügyelethez tartozik.
 
Elérhetőségek:
Cím: 3752 Szendrő Rákóczi út 17.
Telefon: +36-48/460-023
E-mail: orvosiugyelet@szendro.hu
 
Ügyeleti idő:
Hétfő: 16.00-07.30
Kedd: 16.00-07.30
Szerda: 16.00-07.30
Csütörtök: 16.00-07.30
Péntek: 13.30-07.30
Szombat: 0-24
Vasárnap: 0-24
Szalonna Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat
Elérhetőségek:
Cím: 3754 Szalonna Rákóczi út 24.                         
Telefon: +36 48/558-207
Körzeti helyettes védőnő: Szegőné Jacsman Anikó
 
Önálló védőnői tanácsadás hétfőn és csütörtökön 9.00-11.00 óráig.
Orvossal tartott tanácsadás hétfői napokon 13.00 órától.